Privacy Statement

WijSolliciteren slaat de gegevens van de gebruikers op in een gegevensbestand. Bezoekers gaan automatisch akkoord met het privacy statement en de algemene voorwaarden zoals gesteld door WijSolliciteren bij het gebruik van de website.
Uw gegevens kunnen worden geanalyseerd om onze producten en diensten zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen. Wij verkopen geen persoonlijke informatie aan derden, maar gebruiken en verzamelen deze om uw surfgemak te vereenvoudigen. Wanneer u het hier niet mee eens bent kunt u uw eigen browser zo instellen dat gebruik van cookies niet mogelijk is. Dit betekent echter wel dat u gebruikersgemakken van de website zal verliezen.
Wij behouden ons het recht voor om geregistreerde gebruikers informatie en/of aanbiedingen via e-mail toe te zenden.

Met wie delen wij algemene informatie?
Wijsolliciteren houdt zich de mogelijkheid voor algemene informatie te delen met zakenpartners. Deze informatie bevat echter geen specifieke persoonsgegevens. Zo houdt WijSolliciteren statistieken bij van zaken als paginaviews om onze zakelijke partners een zo duidelijk mogelijk beeld te schetsen van de statistische en demografische karakteristieken van onze gebruikers.

Google functionaliteiten:
WijSolliciteren maakt gebruik van diensten beschikbaar gesteld door Google zoals Google Analytics, en Adwords. Het kan dus zijn dat Google cookies plaatst en leest. Het blokkeren van deze informatievergaring kan middels instellingen van uw internet browser.

Aansprakelijkheid voor sites van derden:
Bij het vermelden van persoonsgegevens dient u als gebruiker zelf altijd de privacy verklaring te lezen alvorens u gebruik maakt van de site. In de algemene voorwaarden en/of privacy verklaring staat dat bij gebruik van de website u akkoord gaat met de voorwaarden van dit gebruik. Hieronder valt ook de privacy stelling.

Wijzigen / actualiseren van persoonlijke gegevens:
Wanneer u niet langer gebruik wilt maken van onze diensten, bieden wij de mogelijkheid om deze gegevens te wijzigen, te actualiseren of te verwijderen. U kunt dit via uw profiel doen of u stuurt een e-mail naar info@wijsolliciteren.nl

Berichtgeving bij veranderingen in het privacy-beleid:
WijSolliciteren behoud zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wanneer wij besluiten om ons privacybeleid te veranderen, dan vermelden wij deze veranderingen op deze pagina zodat u altijd op de hoogte bent van de informatie die wij verzamelen, hoe we die gebruiken en of, en aan wie, we die informatie openbaar maken.